Første reaktor på plass

Fredag 09.07 kom første reaktor på plass i reaktorhallen. Reaktoren ble fraktet fra Hyen i Sogn, og vil bli ferdigmontert på stedet. De ni resterende reaktorene vil komme fortløpende utover sommeren og høsten.

Foto: ColliCare Logistics AS

Foto: RENEVO AS