Går sammen om grønt skifte

Sammen med IceCO2 inngår RENEVO et eksklusivt samarbeid om å produsere og levere klimanøytral CO2 til det nasjonale markedet. 

Storkontrakten om å levere BioCO2 strekker seg over flere år, og selskapene har en felles ambisjon om å videreutvikle samarbeidet for bredere og mer bærekraftige løsninger for forbrukerne. Storforbrukere av CO2 i norge i dag er blant andre kommunale vannbehandlingsanlegg, bryggerier, bakerier og gartnerier.

Tilgjengelig CO2 på markedet i dag er fanget CO2 som i hovedsak kommer fra gjødselsproduksjon. Denne har sin opprinnelse fra naturgass, og har negativ innvirkning på klimaet. Dette vil IceCO2 og RENEVO gjøre noe med. 

- Vi ser på dette som vårt bidrag til det grønne skifte, og at det i fremtiden vil skape arbeidsplasser lokalt og nasjonalt. BioCO2 er klimanøytral, og er hentet fra en helt naturlig karbonfangst som bruker biologisk materiale. Blant dette husdyrgjødsel, fiskeensilasje og fiskeslam. Vi håper markedet responderer positivt på at det kommer opp en norsk leverandør med et bærekraftig alternativ, sier daglig leder ved IceCO2, Thor Berg. 

Biogass kan i henhold til EUs fornybardirektiv gi opp mot 200% klimakutt når husdyrgjødsel benyttes som råstoff, og biogrest til gjødsel. I løpet av siste halvdel av 2021 skal RENEVO levere BioCO2 til IceCO2. Samarbeidet har et stort potensiale for forbrukere i mange industrier med fokus på bærekraftige løsninger.

- Vi står foran et spennende og viktig samarbeid mellom to lokale vestlandsfirma. Omstilling til å benytte grønn CO2 avhenger av at myndighetene legger til rette for denne bransjen. Det må stilles krav til næringslivet om å benytte klimavennlige løsninger der dette er et reelt alternativ, sier daglig leder i RENEVO, Jan Kåre Pedersen.

Flytende BioCO2 kan blant annet benyttes til brannslukking, kjøleaggregater på vogntog og til kjøledisker i næringslokaler. BioCO2 kan også brukes til å produsere tørris, som i dag brukes til blant annet rengjøring,  kjøling av fisk og matvarer. 

- Hovedproduktet til RENEVO er biogass, men ved at vi også fanger og gjøre nytte av CO2 fra det naturlige kretsløpet i samme prosess, blir klimaregnskapet til biogassproduksjonen bedre enn nullutslipp. Det er unikt, sier Jan Kåre Pedersen.