Gasnor inn som eier i RENEVO

 

Gasnor har lenge vært leverandør av naturgass til RENEVO. Nå går de inn på eiersiden, og RENEVO blir en del av selskapets grønne satsing.

Gasnor kjøper 50 % av aksjene i RENEVO AS. Som leverandør av naturgass har Gasnor samarbeidet med RENEVO siden overtakelse av naturgassnettet på Stord i 2016. RENEVO har parallelt med naturgassdistribusjon jobbet med å realisere et innovativt biogassanlegg siden 2017, og det første biogassanlegget er under bygging på Eldøyane i Stord kommune.

- Vi har fulgt med på biogassatsingen til RENEVO over lengre tid, og er svært begeistret over teknologien som realiseres på Stord. Dette konseptet har et stort vekstpotensiale, og Gasnor har kompetanse og finansielle muskler til å sette fart på satsingen, sier Administrerende direktør Eilef Stange i Gasnor.

Daglig leder i RENEVO, Jan Kåre Pedersen, har fram til nå vært største eier i selskapet, og er svært fornøyd med å få Gasnor inn på eiersiden: "RENEVO realiserer nå et helt unikt biogasskonsept. Ved å gå sammen med Gasnor tar vi steget fra å være en liten og lokalt orientert organisasjon, til å satse nasjonalt og internasjonalt."  

Om biogass-satsingen i RENEVO

- Er i gang med byggingen av verdens mest miljøvennlige og effektive biogassanlegg i Stord kommune

- Ny teknologi skal gjøre anlegget til et «state-of-art» «turn-key» - anlegg som kan kopieres i Norge og markedsføres til andre deler av verden.

- Ambisjonen er å bygge 10 anlegg i Norge, og planlegging av anlegg nummer to og tre er i gang.

- I tillegg til flytende biogass, skal anlegget også produsere flytende fornybar CO2.

- Enova støtter prosjektet med 49,6 millioner kroner.

- Bakgrunnen for den høye støtten til prosjektet er innovasjonsgraden.

 

Enova har troen på at RENEVOS løsning kan bidra til en mer lønnsom bigogassproduksjon enn det man oppnår ved konvensjonelle løsninger:

- Flytende biogass har et vesentlig markedspotensial, i tillegg vil det bli produsert flytende fornybar C02 som også har et betydelig markedspotensial blant annet i næringsmiddelindustrien (brus og øl), til gartnerier og til produksjon av tørris.

RENEVO har svært høye ambisjoner for energieffektiviteten i anlegget.

For å utvikle prosjektet har Renevo utnyttet kompetanse fra offshorenæringen. Kompetansen fra olje- og gassnæringen kan utnyttes i ny, grønn verdiskaping.