LEDER FOR RÅVARE OG LOGISTIKK

 
Stillingen har blant annet følgende arbeidsoppgaver:

• Koordinering av transport til og fra produksjonsområdene
• Løse logistikkutfordringer relatert til produksjon
• Kontakt med leverandører og kunder
• Oppfølging av og inngåelse av nye avtaler 
• Håndtering av forskrifter, rapporteringer og annet
• Administrasjon, økonomi, fakturering

Stillingstype: vikariat
Varighet: 12 måneder med mulighet for forlengelse
Oppstart: så snart som mulig 

For spørsmål knyttet til stillingen, vennligst kontakt Hege Vad

Telefon: 90039885
E-post: hege@renevo.no 

Søknad og CV sendes til post@renevo.no 

  •