Fremdrift i Etne

September 2021

Fremdrift for RENEVO Etne
RENEVO er godt i gang med prosjektering og har god fremdrift mot realisering. Vi har hatt tett dialog med kommune, bønder og andre lokale aktører, og opplever stor interesse og engasjement.

Vi har skaffet oss tomt i Tongane næringsområde med en god og sentral beliggenhet for vår virksomhet. Arbeidet med dokumentasjonsgrunnlag og tegninger for byggesøknaden pågår og vil være på plass innen kort tid.

I august gjennomførte vi en forhåndskonferanse med kommunen, der vi hadde en god gjennomgang av prosjektet og fikk nødvendige avklaringer for videre byggeprosess.

Vi er kommet dit at vi i løpet av september vil nabovarsle og sende byggesøknad til kommunen. 

RENEVO sin største drivkraft er å være med å bygge opp grønn industri og bidra til verdiskaping i lag med våre samarbeidspartnere lokalt. Da vi startet reisen med bygging av vårt første anlegg hadde vi et klart mål om at vi skulle bidra til en industrialisering av det grønne skiftet med en ambisjon om å bygge ti anlegg i Norge. 

Nysgjerrigheten, viljen og det gode engasjementet som bor i Etneboen, blir svært viktige for å skape noe som kommer felleskapet til gode. Det som er flott med biogassproduksjon utover det at det skaper grønn energi og fremtidsrettede arbeidsplasser, er at den sirkulære økonomien gir oss muligheter til å bruke lokale ressurser for å gjenskape de til ny verdiskaping. Her kan alle være med, og det vil være mange muligheter å ta tak i for oss alle! 

Vi har klare tanker om at Etne har potensial for å bli en ledende kommune i det grønne skiftet. Det er derfor ikke tilfeldig av at anlegg nummer to skal realiseres der. Anlegget blir dobbelt så stort som vårt første, med kortreist substrat og mulige leverandører og brukere innen kort avstand.

Vi vil invitere til følgende arrangement i Etne i september

Fredag 24. september klokka 20.00, Skakke kulturhus:
Vi inviterer alle i og rundt Etne som er interessert i å levere husdyrgjødsel/ta i mot biorest til samling på Skakke. Vi byr på mat og drikke, og legger opp til en samtale rundt bordet. Send en melding til 900 39 885 for påmelding!

Lørdag 25. september 10.00-17.00, Bondemarknad ved Etne senter
Møt oss på stand, og hør mer om mulighetene knyttet til RENEVO Etne