RENEVO har inngått en langsiktig avtale om CO2

(Oslo/Stord, 19.05.2022) Nippon Gases Norge AS og RENEVO AS har inngått en langsiktig avtale om biobasert CO2 fra RENEVOs nye anlegg på Stord. Avtalen innebærer at Nippon Gases henter ut den CO2 som produseres hos RENEVO.

BioCO2 er klimanøytral CO2 fanget fra biologisk materiale, fra det etablerte kretsløpet. Karbonfangsten er en del av biogassproduksjonen, som er basert på råvarene husdyrgjødsel og fiskeavfall. BioCO2 fra RENEVO er en bestanddel av produsert råbiogass, og RENEVO vil isolere, rense og flytende gjøre CO2 som et ledd i biogassproduksjonen. 

«Flytende bioCO2 er et unikt produkt i Norge, og et godt klimatiltak. Brukere av CO2 på Vestlandet kan gjennom denne avtalen få tilgang på et kortreist og miljøvennlig produkt.» sier daglig leder Jan Kåre Pedersen.

«Nippon Gases har et sterkt engasjement innen bærekraft og i vår årlige Bærekraftsrapport legges det blant annet frem en målsetting om å redusere drivhusgassutslipp i perioden 2019-2029 med 35 %. Derfor er det viktig å velge partnere og investere i prosjekter som bidrar til reduksjon av utslipp og det grønne skiftet», sier Lars Borgli, Administrerende Direktør i Nippon Gases Norge.  

Nippon Gases er landets største leverandør av CO2 til kommersiell bruk og har kunder innen flere områder; blant annet kjøling, vannbehandling, tørris, kullsyreholdige drikkevarer.

Om Nippon Gases Norge AS
Nippon Gases er en av Norges ledende produsenter, markedsførere og distributører av industri- og spesialgasser samt tørris.  Vi tilbyr også installasjon og vedlikehold av gassrelatert utstyr. Med over 100 års erfaring har vi har en stolt norsk industrigasshistorie fra Hydro, via Yara og nå Nippon Gases. 

I Skandinavia har vi over 300 ansatte, flere luftgassfabrikker, fyllestasjoner, salgskontorer og en tørrisfabrikk. Sikkerhet er vår viktigste prioritet! Alle våre produksjons- og kundeanlegg ivaretar de høyeste krav til sikkerhet og kvalitet i alle ledd. Et omfattende forhandlernett med over 170 forhandlere sikrer lokal tilstedeværelse i hele regionen.

Vi jobber dedikert med å gi våre kunder en positiv opplevelse ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet, slik at vi kan leve opp til vårt slagord «The Gas Professionals».

Nippon Gases Norge AS er en del av Nippon Sanso Holdings Corporation. NSHC eier også industrigasselskap som Taiyo Nippon Sanso  og Matheson Group og inngår i Mitsubishi-konsernet. 

Les mer om oss på www.nippongases.com/no-no

Kontaktperson: Stine Gallagher, Kommunikasjonsansvarlig, stine.gallagher@nippongases.com, 48 60 64 17

Om Renevo
RENEVO AS er et selskap som skal produsere flytende biogass til transportmarkedet (LBG), biogjødsel og bio-CO2. Selskapet leverer i dag LNG til bruk i husholdninger, offentlige bygg og næringsliv via et eget lokalt rørnett i hjemkommunen og arbeider med en omstilling til grønnenergi. RENEVO har hovedsete på Stord i Vestlandsfylke og har en ambisiøs målsetning om å bygge ti produksjonsanlegg for biogass langs kysten de kommende årene. Våre produksjonsanlegg skal kombinere det ypperste av prosess- og digitalteknologi og representerer det mest avanserte og bærekraftige innen produksjon av disse produktene.

Les mer om oss på www.renevo.no

Kontaktperson: Jan Kåre Pedersen, Daglig leder, jkp@renevo.no, 470 16 000