Endring i pris på naturgass og propan for privatkunder

01.01.2022 vil RENEVO foreta en prisjustering på naturgass og propan for privatkunder. Fra denne datoen er prisen på naturgass og propan 1,25 kr/kWh. Fastavgiften blir ikke endret, og står fast på 1260 kr per år. I tillegg til normal prisjustering skyldes prisendringen en kraftig økning i gasspriser i Europa, noe som også rammer våre leveranser.