Metan på tanken

 

Metan er brennbart, og kan blant annet brukes som drivstoff i forbrenningsmotorer. Tar man ut de 40 prosentene med karbondioksid sitter man igjen med det som kaller “biometan”.

I Norge gikk omtrent 350 busser på biometan i 2016. Gitt at de kjørte tilsammen 70.000 kilometer hvert år ga dette alene en klimagevinst på over 30.000 tonn CO2. Dette er ikke uvesentlig, da veitrafikk er en av Norges største kilder til klimagassutslipp i dag. Trondheim har hatt 122 biogassbusser i drift siden 2019, og Tide starter høsten 2020 opp med 125 nyinnkjøpte biogassbusser i Bergen.  

Avfall Norge kartla i 2016 at på sikt vil biogass kunne dekke 20 prosent av dagens veitransport. Bransjen vil kunne bidra med 20.000 nye jobber og 25 milliarder kroner i årlig verdiskapning hvis vi satser.