Privatkunder

Våre privatkunder bruker i dag naturgass og propan til matlaging og oppvarming av bolig. Når biogassanlegget er oppe i full produksjon vil det bli en gradvis innfasing av biogass i ledningsnettet.  Under har vi publisert nødvendig og nyttig informasjon som er relevant for våre kunder. Trykk på uthevet skrift for å komme til det aktuelle skrivet. Kontakt oss gjerne om man ønsker å få tilsendt denne informasjonen i posten.

Kundehåndbok for naturgass finner du her

Kundehåndbok for propan finner du her

Ved flytting ber vi deg melde dette inn til oss på post@renevo.no. Benytt gjerne skjema for eierskifte