Oppstart biogassproduksjon

  1. I løpet av andre uke av januar 2022 vil RENEVO starte produksjon av biogass på Eldøyane.

    Vi vil be om at de som ønsker nabovarsel fra RENEVO registrerer seg hos oss for å motta SMS-varsel. Send mail til post@renevo.no med navn, adresse og mobilnummer for å bli registrert.