Resetting av gassregulator ved driftsstans

Dersom det oppstår driftsstans ved anlegget, kan kunder resette regulatoren som beskrevet. Ta gjerne kontakt på telefon 406 03 100 dersom du ønsker bistand til dette. Forklaring på hvordan