RENEVO har signert avtale om levering av biogass til Aker Solutions

Det er gledelig at Aker Solutions ønsker å bruke lokalprodusert biogass som energikilde i sin produksjon på Stord. I RENEVO er vi stolt over å kunne bidra til at ledende virksomheter som Aker Solutions tar i bruk biogass som en del av deres viktige arbeid innen bærekraft og reduksjon av egne utslipp, sier Jan Kåre Pedersen, administrerende direktør i RENEVO.

RENEVO leverer i dag naturgass til Aker Solutions. Avtalen innebærer en gradvis overgang til biogass og viktig økning av de totale volumene av levert energi. Biogassen skal leveres gjennom vårt rørnett på Stord, sier han

En viktig avtale for begge virksomhetene
- Aker Solutions har som mål at i 2030 skal utslipp fra vår egen virksomhet være redusert med 50 prosent, og innen 2050 skal dette utgjøre netto null utslipp. Biogass er ett av flere tiltak for å nå dette målet. Avtalen sikrer oss langsiktige leveranser av fornybar energi, som vil kunne bidra med en årlig CO2-reduksjon på opp mot 2.000 tonn, sier Jarle Henriksrud i Aker Solutions.

Avtalen skal gjelde for en periode på 5 år fra og med 1.7.2022 til 30.6.2027 med opsjon om forlengelse for ytterligere 2 + 2 år, forteller RENEVO.

Vårt biogassanlegg på Stord gir en enestående mulighet for industrien og andre brukere både lokalt og ellers i Norge, for å ta i bruk kortreist lokalprodusert fornybar energi med utslipp under null. Pedersen forteller at biogassanlegget som i dag åpnes av Statsminister Gahr Støre er starten på en rekke biogassutbygginger.

Vi har ambisiøse planer om å etablere 10 biogassanlegg langs kysten med en total produksjon på 10 TWh. Vi er allerede i gang med det innledende arbeidet for å starte bygging av et nytt biogassanlegg i Etne kommune som skal produsere nesten dobbelt så mye som anlegget på Stord og flere prosjekter er allerede på tegnebrettet. Å sikre en langsiktig avtale med en så stor og viktig kunde som Aker Solutions er veldig viktig for oss, avslutter han.